© Copyright 2023 XTRA, s.r.o. | all rights reserved

SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍ SESTAVY

Čerpadlová jednotka SR881
Expanzní nádoba
Odvzdušňovací ventil
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T1
Solární     systémy     na     ohřev     vody     sestavené     z     námi prodávaných    součástí    jsou    velmi    jednoduché    a    jejich instalaci zvládne i průměrně zručný kutil. Ohřev   teplé   užitkové   vody   je   v   objektech   určených   pro   bydlení   z hlediska   návratnosti   realizované   investice   nejlepším   způsobem využití    solárních    systémů.    U    dobře    navržených    systémů    lze dosáhnout ročních úspor 65 – 75 % z nákladů na ohřev vody. Solární   vakuové   trubicové   kolektory   XTRA-SOLAR   24   mm   HP mají   účinnost   přes   77%.   Jen   pro   porovnání,   běžné   fotovoltaické panely     dosahují     účinnosti     jen     20%!     To     znamená,     že     pro dosažení     stejného     výkonu     fotovoltaikou     byste     potřebovali zhruba 4x větší plochu kolektorů! Ale zpět k sestavení solárního systému z trubicových kolektorů. Základem   systému   je   solární   kolektor,   ve   kterém   se   působením slunečního   záření   ohřívá   solární   kapalina   protékající   sběračem (horní    vodorovná    část    kolektoru)    a    ta    je    dále    přepravena spojovací     ohebnou     tepelně     izolovanou     nerezovou     trubkou (vlnovec)     do     výměníku     v     solárním     zásobníku.     Přes     tento výměník   se   teplo   odebrané   z   kolektoru   předá   do   vody   uvnitř bojleru    a    tímto    se    studená    voda    postupně    zahřívá.    Jakmile solární   kapalina   projde   tímto   výměníkem   je   ochlazena   a   proudí přes    čerpadlovou    jednotku    zpět    nahoru    ke    kolektoru.    Tento proces se neustále opakuje.
Ohřev vody sluncem Solární kolektory 2. generace, nyní o 26% výkonnější ! sluneční kolektor svépomocí
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T2
Teplotní senzor T3
Filtr
Elektrický dohřev (volitelné)
STUDENÁ VODA HORKÁ VODA Výměník
© Copyright 2023 XTRA, s.r.o. | all rights reserved

SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍ SESTAVY

Čerpadlová jednotka SR881
Expanzní nádoba
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T1
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T2
Teplotní senzor T3
Filtr
Elektrický dohřev (volitelné)
STUDENÁ VODA HORKÁ VODA Výměník Solární kolektory 2. generace, nyní o 26% výkonnější !
Solární   systémy   na   ohřev   vody   sestavené   z   námi   prodávaných   součástí   jsou   velmi jednoduché a jejich instalaci zvládne i průměrně zručný kutil. Ohřev   teplé   užitkové   vody   je   v   objektech   určených   pro   bydlení   z   hlediska   návratnosti   realizované investice    nejlepším    způsobem    využití    solárních    systémů.    U    dobře    navržených    systémů    lze dosáhnout ročních úspor 65 – 75 % z nákladů na ohřev vody. Solární   vakuové   trubicové   kolektory   XTRA-SOLAR   24   mm   HP   mají   účinnost   přes   77%.   Jen   pro porovnání,   běžné   fotovoltaické   panely   dosahují   účinnosti   jen   20%!   To   znamená,   že   pro   dosažení stejného výkonu fotovoltaikou byste potřebovali zhruba 4x větší plochu kolektorů! Ale zpět k sestavení solárního systému z trubicových kolektorů. Základem   systému   je   solární   kolektor,   ve   kterém   se   působením   slunečního   záření   ohřívá   solární kapalina   protékající   sběračem   (horní   vodorovná   část   kolektoru)   a   ta   je   dále   přepravena   spojovací ohebnou   tepelně   izolovanou   nerezovou   trubkou   (vlnovec)   do   výměníku   v   solárním   zásobníku.   Přes tento   výměník   se   teplo   odebrané   z   kolektoru   předá   do   vody   uvnitř   bojleru   a   tímto   se   studená   voda postupně   zahřívá.   Jakmile   solární   kapalina   projde   tímto   výměníkem   je   ochlazena   a   proudí   přes čerpadlovou jednotku zpět nahoru ke kolektoru. Tento proces se neustále opakuje.
Ohřev vody, sluncem
Odvzdušňovací ventil
© Copyright 2023 XTRA, s.r.o. | all rights reserved
SCHÉMA ZÁKLADNÍHO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍ SESTAVY
Expanzní nádoba
Odvzdušňovací ventil
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T1
Solární zásobník (bojler) JPT1
Teplotní senzor T2
Teplotní senzor T3
Filtr
Elektrický dohřev (volitelné)
STUDENÁ VODA HORKÁ VODA Výměník
Čerpadlová jednotka SR881
Solární    systémy    na    ohřev    vody    sestavené    z    námi    prodávaných součástí   jsou   velmi   jednoduché   a   jejich   instalaci   zvládne   i   průměrně zručný kutil. Ohřev    teplé    užitkové    vody    je    v    objektech    určených    pro    bydlení    z    hlediska návratnosti     realizované     investice     nejlepším     způsobem     využití     solárních systémů.   U   dobře   navržených   systémů   lze   dosáhnout   ročních   úspor   65   –   75   % z nákladů na ohřev vody. Solární   vakuové   trubicové   kolektory   XTRA-SOLAR   24   mm   HP   mají   účinnost přes   77%.   Jen   pro   porovnání,   běžné   fotovoltaické   panely   dosahují   účinnosti jen   20%!   To   znamená,   že   pro   dosažení   stejného   výkonu   fotovoltaikou   byste potřebovali zhruba 4x větší plochu kolektorů! Ale zpět k sestavení solárního systému z trubicových kolektorů. Základem   systému   je   solární   kolektor,   ve   kterém   se   působením   slunečního záření    ohřívá    solární    kapalina    protékající    sběračem    (horní    vodorovná    část kolektoru)    a    ta    je    dále    přepravena    spojovací    ohebnou    tepelně    izolovanou nerezovou   trubkou   (vlnovec)   do   výměníku   v   solárním   zásobníku.   Přes   tento výměník   se   teplo   odebrané   z   kolektoru   předá   do   vody   uvnitř   bojleru   a   tímto   se studená    voda    postupně    zahřívá.    Jakmile    solární    kapalina    projde    tímto výměníkem   je   ochlazena   a   proudí   přes   čerpadlovou   jednotku   zpět   nahoru   ke kolektoru. Tento proces se neustále opakuje.
Solární kolektory 2. generace, nyní o 26% výkonnější ! Ohřev vody, sluncem